Sectors

De transport, de logística i agroalimentari

Des de l’oficina de Scire Law a Mercabarna, el mercat més important del sud d’Europa, oferim assessorament jurídic a empreses dedicades a la distribució, elaboració, importació i exportació de productes alimentaris i a empreses de serveis de logística especialitzades en alimentació.

Bancari i financer

Scire Law compta amb un equip d’advocats amb dilatada experiència en l’assessorament tant d’entitats financeres i societats de valors com d’usuaris de serveis bancaris, en matèria de compliment normatiu i responsabilitat civil derivada de la comercialització de productes bancaris i d’inversió.

Assegurances

Els professionals de Scire Law tenen experiència en l’assessorament a empreses asseguradores i assegurats, mediadors d’assegurances i altres operadors del sector, principalment en la resolució de sinistres a través de mètodes alternatius de resolució de conflictes i procediments judicials.

Construcció i immobiliari

Comptem amb professionals amb experiència acreditada en la defensa dels interessos dels diferents agents que intervenen en el procés d’edificació, particulars i comunitats de propietaris.

Scire Law presta assessorament a empreses promotores, constructores, subcontractistes, arquitectes, aparelladors, particulars i comunitats de propietaris en el marc de procediments judicials per vicis o defectes de construcció, incompliment contractual, devolució de retencions i/o exercici de l’acció directa.

Treballem amb empreses franquiciadores i franquiciades, tant pel que fa a matèria contractual com en defensa dels interessos dels nostres clients en nombrosos procediments judicials. Assessorem també empreses en matèria de contracte d’agència i distribució, prestant assessorament legal recurrent en el desenvolupament de la seva activitat.

Franquícies, agència i distribució

Treballem amb empreses franquiciadores i franquiciades, tant pel que fa a matèria contractual com en defensa dels interessos dels nostres clients en nombrosos procediments judicials. Assessorem també empreses en matèria de contracte d’agència i distribució, prestant assessorament legal recurrent en el desenvolupament de la seva activitat.

Medicosanitari i de la salut

Comptem amb professionals que ofereixen assessorament integral especialitzat i personalitzat en defensa dels interessos dels facultatius i els centres medicosanitaris tant a nivell judicial com extrajudicial, comptant amb un ampli coneixement del sector. Oferim assessorament civil, mercantil i penal en matèria de compliment normatiu.

Restauració i oci

Assessorem de manera recurrent propietaris de cadenes hoteleres i de restauració, operadors turístics, agències de viatge, companyies aèries, inversors i altres operadors del sector turístic, restauració i oci, i comptem amb ampli coneixement del sector.

Art i propietat intel·lectual

L’equip de Scire Law acompanya els seus clients en tots els processos i negociacions en què intervenen artistes, propietaris d’obres d’art, col·leccionistes públics i privats, galeristes, cases de subhastes, marxants d’art, antiquaris, museus i fundacions l’activitat de les quals és la promoció del sector de l’art, per cobrir les necessitats legals que s’originen en l’activitat.