Àrees de pràctica

Mercantil i societari

L’equip de mercantil destaca per l’assessorament en matèria de contractació mercantil, operacions societàries, fusions i adquisicions d’empreses (M&A), i en l’assessorament diari recurrent en matèria societària.

Aquest assessorament continuat comporta un major coneixement de cada negoci i sector d’activitat, i permet un assessorament jurídic enfocat a la consecució dels objectius estratègics dels nostres clients.

Els nostres professionals ocupen diferents càrrecs en consells d’administració d’empreses líders del seu sector.

Litigació i arbitratge

El nostre equip de dret processal civil i mercantil ha intervingut en multitud de procediments judicials, arbitrals de rellevància nacional en àmbits tan diversos com el sector de la construcció, el dret immobiliari, contractes de franquícia, agència i distribució, en matèria de consumidors i usuaris, sector bancari i del mercat de valors, reclamació d’impagaments, recobraments i incompliments contractuals, entre d’altres.

Oferim assessorament i representació lletrada en l’àmbit contenciós a empreses i a particulars, tant en procediments civils com mercantils. L’equip de professionals de Scire Law planteja l’assessorament des d’un punt de vista preventiu, per tal d’evitar conflictes judicials, o per obtenir posicions d’avantatge per als nostres clients en cas de litigi.

En matèria d’arbitratge, oferim als nostres clients assessorament en afers complexos davant corts d’arbitratge nacionals i internacionals i arbitratges ad hoc. També assessorem particulars i empreses en mètodes alternatius de resolució de controvèrsies com la mediació, intentant assolir acords en benefici dels nostres clients.

Concursal

Comptem amb professionals amb experiència acreditada en l’àmbit concursal tant en defensa dels interessos d’empreses en situació de concurs com en defensa dels creditors personats en el concurs.

Els nostres professionals han intervingut en multitud de procediments concursals de rellevància nacional relatius a empreses de diversos sectors d’activitat, i ofereixen solucions adaptades a les necessitats del client.

Penal econòmic i corporate compliance

Els nostres professionals estan especialitzats en la direcció de la defensa penal de persones físiques i jurídiques imputades per la presumpta comissió de delictes contra empreses i particulars, la Hisenda Pública i/o la Seguretat Social.

A Scire Law també oferim assessorament legal en matèria de compliment normatiu aplicant una estratègia multidisciplinària per superar els reptes als quals s’enfronten les organitzacions i per oferir una resposta eficaç als nostres clients. D’aquesta manera, dissenyem i col·laborem en la implementació i el seguiment de programes de compliment personalitzats i eficaços.

Fiscal i tributari

Els nostres professionals compten amb extensa experiència en la pràctica del dret fiscal i tributari, i destaquen en l’assessorament permanent a empreses nacionals i internacionals i en la planificació fiscal de particulars, empreses i grups d’empreses.

Participem intensament en la gestió i presentació d’impostos i en el disseny d’estructures corporatives fiscalment eficients. Defensem els interessos dels nostres clients en els procediments d’inspecció tributària així com en els recursos administratius i contenciosos administratius en matèria fiscal.

Per la nostra vinculació professional amb el sector de la petita i mitjana empresa i l’empresa familiar, som especialistes en la planificació fiscal dels processos de successió generacional d’empreses.

Laboral i Seguretat Social

Els nostres professionals tenen una dilatada experiència en l’àmbit del dret laboral i la Seguretat Social amb un enfocament especialista i àmplia experiència en l’assessorament a empreses i persones físiques tant en el marc d’un procediment judicial com en l’assessorament diari recurrent.

Dret públic

Comptem amb la col·laboració de professionals i acadèmics de prestigi nacional i internacional reconegut que presten serveis d’assessorament consultiu i contenciós, tant a entitats del sector públic com a clients privats, en els diferents àmbits del dret constitucional i administratiu.