News

Anàlisi de llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge

Anàlisi de llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge

El 25 de maig de 2023, es va publicar al BOE núm. 124, la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge, la qual, a més de realitzar diferents previsions en relació amb les obligacions dels poders públics en l’àmbit d’habitatge, introdueix diverses...